اطلاعیه بازگشایی خرید و فروش سهام پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه -سال 1400


 

اطلاعیه بازگشایی خرید و فروش سهام پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه -سال 1400

بدینوسیله به اطلاع سهامداران گرامی میرساند، با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/28 و پایان یافتن امور مربوط به برگزاری مجمع و بروزرسانی اطلاعات سهامداران گرامی، مقرر گردید....

مجمع عمومی عادی سالیانه -سال مالی1400 برگزار شد

 

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1400/12/29برگزار شد

 

 


پیرو آگهي دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره5493 مورخ 1401/04/16 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صاحبان سهام شرکت تامين آتيه درخشان نوين (سهامي خاص) در خصوص بررسی......

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه- سال مالی 1400

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه- سال مالی 1400
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در....
 

اطلاعیه توقف خریدو فروش سهام ، به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1400

اطلاعیه توقف خریدو فروش سهام ، به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1400
 
با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1400 این شرکت در تاریخ 1401/04/28، از آنجایی که یکی از الزامات برگزاری مجمع ، قطعی و مشخص بودن تعداد سهام هر یک از سهامداران می باشد، لذا خواهشمند است.....

جلسه تودیع و معارفه اعضای محترم هیات مدیره شرکت برگزار گردید

 

جلسه تودیع و معارفه اعضای محترم هیات مدیره شرکت برگزار گردید

به استحضار سهامداران گرامی میرساند، درنشستی که روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 .....

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام


 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) می‌رساند، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ.....

پرداخت سود سهام سال 1399


اطلاعیه پرداخت سود سهام سال مالی 1399
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) می­ رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام....

اطلاعیه بازگشایی خرید و فروش سهام پس از مجمع عمومی سال 1399

 

اطلاعیه بازگشایی خرید و فروش سهام

بدینوسیله به اطلاع سهامداران گرامی میرساند، با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/07/14 مربوط به بررسی عملکرد شرکت در سال 1399 و....